• همکاری با ما

همکاری با ما

سرمایه های انسانی، اصلی ترین داشته های شرکت بازرسی آسکو بین الملل، به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات تخصصی هستند. آسکو از ابتدای تاسیس تاکنون، همواره از توان و دانش متخصصان باتجربه بهره مند بوده است. اما این افتخار را هم دارد که فضایی برای شروع به کار تازه فارغ التحصیلانِ دانشگاههای برتر کشور باشد و با فرصت دادن به آنان، هم شرکت، هم سرمایه‌های انسانی و هم جامعه، از ظرفیت های ایشان بهره مند شوند.

آسکو در حال حاضر در موقعیت های شغلی زیر، همکار جدید جذب می کند:

هماهنگ کننده بازرسی فنی

مدیر فنی نانو

بازرس فنی

کارشناس فروش خدمات

هماهنگ کننده بازرسی فنی (حفاری)