مزایای کسب گواهی ISO/TS 29001

ISO / TS 29001 ، در سطح جهان به عنوان سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات و محصولات در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی شناخته شده است. صدوراین گواهینامه این امکان را برای شما فراهم می کند تا با سازمانهای تأمین کننده خدمات و فرآورده های نفت و گاز کار کنید . کسب این گواهینامه به بهبود مستمر توسعه داخلی سازمان، تأکید بر اهمیت جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در زنجیره تامین و اولویت دهی به ایمنی پرسنل و جامعه و محیط زیست، توانایی خود را در مدیریت ریسک و ارتقاء عملکرد بهبود دهید .

اهمیت اخذ گواهینامه مدیریت نفت و گاز چیست؟

با توجه به اینکه ی از آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز یکی از جدیدترین تهدیدهای فاجعه بار است، فرایندهای مدیریت کیفیت و متخصصان واجد شرایط در این زمینه می توانند نقش بسیار مهمی در کنترل این تهدیدها ایفا کنند. در مواردی که مایعات و گازهای خطرناک می توانند صدمه شدیدی به مردم و محیط وارد کنند، داشتن سطح بالایی از دانش و اطمینان در سطوح عملیاتی برای اطمینان از ایمنی و حفظ عملیات صحیح حیاتی است.