شرایط مورد نظر:

  • مسلط به اکسل و گوگل شیت
  • مسلط به نامه نگاری اداری
  • آشنا به زبان انگلیسی
  • آشنایی با فروش خدمات
  • آشنایی با فروش B2B
  • علاقه مند به یادگیری
  • روحیه ی پیگیری بالا
  • آشنا به اصول و فنون مذاکره
  • توانایی برقراری ارتباط موثر
  • سن: از ۱۸سال

نحوه همکاری: تمام وقت

کارشناس فروش