با توجه به گسترش هر روزه مرتفع‌ سازی در صنعت ساختمان، نیاز به استفاده از آسانسورها امری اجتناب‌ ناپذیر است. با در نظر گرفتن اهمیت ایمنی در آسانسور و در نتیجه تأمین آسایش استفاده‌ کنندگان از آن، انجام بازرسی دقیق و انجام تست‌های قبل از بهره ‌برداری از آسانسور امری بدیهی است.

شرکت آسکو با سیاست گسترش دامنه بازرسی، اقدام به راه‌ اندازی بخش بازرسی آسانسور نمود که این امر با اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز ملی تأیید صلاحیت و استفاده از نیروی متخصص در این امر محقق شد.

انجام بازرسی در کمترین زمان ممکن بر اساس استاندارد و دستورالعمل مربوط، از اهداف اولیه این سازمان بوده تا بتواند همزمان با اطمینان خاطر از محصول بازرسی شده، رضایت مشتری را نیز برآورده نماید.

دامنه فعالیت واحد بازرسی آسانسور

  • بازرسی آسانسورهای برقی با طول مسیر حرکت و سرعت مختلف
  • بازرسی آسانسورهای برقی بدون موتورخانه (ROOMLESS)
  • بازرسی آسانسورهای برقی با موتور بدون گیربکس (GEARLESS)
  • بازرسی آسانسورهای برقی با شرایط موتورخانه خاص
  • بازرسی آسانسورهای نمادار (PANORAMA)
  • بازرسی آسانسورهای برقی بصورت ادواری