• جرثقیل برجی

جرثقیل برجی یا تاور کرین در واقع سازه ای  است که معمولاً در کنار ساختمان های در حال ساخت یا سایر پروژه های عمرانی قرار می گیرد و شامل یک پایه یا برج ، یک بازو ، اطاقک فرمان ، وزنه برای حفظ تعادل ، قلاب ، کابل ، قرقره و … می باشد.

تاورکرین (جرثقیل برجی، tower crane ) اسامی مختص این ماشین میباشد یکی از مهمترین و کارآمد ترین ماشین در بخش برج سازی ،راه سازی ،سد سازی ،و اصولا در هر پروژه که نیاز به جابجایی های گسترده و وسیع اجسام در یک فضای مشخص  با تسلط کامل و مانور ۳۶۰درجه بر روی پروژه از بالا می باشد.

اینها نوع مدرنی از جرثقیل ها هستند که به شکل ترازو ساخته می شوند. در مواقعی که این نوع جرثقیل را روی زمین نصب می کنند، بهترین ترکیب از نظر ارتفاع و ظرفیت بلند کردن اجسام به دست می آید. بیشترین کاربرد این نوع از جرثقیل ها در مورد ساختن ساختمان های بلند است.