• بازرسی ریلی و سیستم‌های حمل و نقل ریلی

شرکت آسکو با ارائه مجموعه کاملی از خدمات بازرسی، تست، گواهی تایید صلاحیت و آموزش به بهره‌برداران خطوط ریلی و نیز مقامات مربوطه کمک می کند تا بهره‌برداری ایمن و قابل اطمینانی را از خطوط ریلی داشته باشند. شرکت آسکو با تکیه بر متخصصین خود که سابقه کاری مختلف و فراوان در پروژه‌های مختلف ریلی و با مراجع قانونی دارند این امکان را فراهم نموده است تا در زمینه راه آهن، مترو و قطار سبک شهری دارای جایگاه ویژه‌ای باشد. شرکت آسکو توانایی ارایه خدمات در هر مرحله از پروژه‌های ریلی را دارا است و می‌تواند کارفرمایان و یا بهره‌برداران را در مسیر کاهش هزینه‌ها و یا جلوگیری از انجام هزینه‌های گزاف یاری کند.

خدمات این شرکت در مقوله های زیر ارایه می شود:

  • خدمات سیستم کامل ریلی

این نوع از خدمات نیازمند دارا بودن دانش کامل در خصوص تمامی زیر سیستم ها شامل روسازی، زیرسازی، تجهیزات ثابت، واگن، سیگنالینگ، بهره برداری و تعمیر و نگهداری است. شرکت های بهره بردار و نیز مقامات همواره به دنبال اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن و قابل اطمینان کل سیستم با وجود سیستم های قدیمی و جدید توامان هستند.

  • خدمات ناوگان و اجزا (تجهیزات واگن)

سازندگان ناوگان و شرکت‌های بهره‌بردار می‌بایست الزامات اجباری یا داوطلبانه مورد اشاره در قراردادهای فیمابین را برای ساخت، تست، راه‌اندازی و بهره‌برداری رعایت کنند. شرکت آسکو توانایی ارایه خدمات ارزیابی و بازرسی مستقل ناوگان و یا تجهیزات آن را دارد.

  • خدمات سیگنالینگ

خدمات شرکت آسکو در مقوله سیستم سیگنالینگ به بهره برداران و مدیران ریلی و نیز سازندگان این امکان را می‌دهد تا نسبت به عملکرد صحیح، مطمئن و ایمن سیستم حیاتی سیگنالینگ با بازده بالا، اطمینان حاصل کنند.

  • خدمات زیربنایی ریلی (روسازی، زیرسازی و E&M)

امنیت خطوط ریلی به زیرساخت خوب و مطمئن بستگی دارد. خدمات شرکت آسکو در زمینه زیرساخت ریلی شامل تحلیل کامل از کل شبکه ریلی است تا از عملکرد زیر سیستم‌ها چون روسازی، زیرسازی، کارهای ساختمانی، حفاری، تونل و تجهیزات مکانیکال و الکتریکال منطبق با استانداردهای مربوطه و کیفیت مورد توافق اطمینان حاصل شود.

  • خدمات تامین توان

با توجه به نیاز روزافزون به انرژی در صنعت ریلی، شرکت آسکو با ارایه خدمات بهینه سازی مصرف انرژی و تامین توان قابل اطمینان، به این نیاز پاسخ می دهد. همچنین این شرکت با در نظر گرفتن قدیمی شدن برخی تجهیزات مورد استفاده در سیستم های ریلی، مشکلات احتمالی و نیز شرایط محیطی بهره برداری خطوط می‌تواند نسبت به طراحی بهینه سازنده، مطابقت با الزامات EMC و RAMS اطمینان بخشی کند.

  • خدمات آموزش ایمنی کاربردی

در حال حاضر کاربردهای سیستم های متحرک و ثابت در سیستم ریلی دائما در حال تغییر است. به منظور تسلط بر این تغییرات و استفاده بهینه از آن‌ها، علی الخصوص حفظ ایمنی نیازمند اطلاعات و متخصصین است. شرکت آسکو این کار را با برنامه های آموزش خود برای کارفرمایان اجرایی می‌کند. این آموزش‌ها بر اساس استانداردهایی چون EN50126 EN50128, EN50129 , EN50159 ارائه خواهند شد. تمامی این آموزش‌ها بر اساس نیاز کارفرمایان و شرکت های بهره برداری قابل تغییر است.

  • خدمات مشاوره در زمینه آموزش و تحلیل سوانح

درحال حاضر کاربردهای سیستم های متحرک و ثابت در سیستم ریلی دایما در حال تغییر است. به منظور تسلط بر این تغییرات و استفاده بهینه از آن‌ها، مخصوصا حفظ ایمنی نیازمند اطلاعات و متخصصین است. شرکت آسکو میتواند در زمینه استقرار سیستم تضمین کیفیت، آموزش‌های تخصصی ریلی کارکنان و همچنین تحلیل سوانح در صنعت ریلی، مشاوره لازم را به کارفرمایان ارایه نماید.