ISO 14001 چیست؟

 • استاندارد بین المللی برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) است.
 • سیستم مدیریت زیست محیطی را برای اجرای موفقیت آمیز EMS از دست ندهید.

سیستم مدیریت زیست محیطی چیست؟

EMS شامل خط‌مشی‌ها، فرآیندها، اهداف، روش ها و سوابق است که قوانین حاکم بر نحوه تعامل شرکت شما با محیط زیست را تعیین می‌کند.

 • این سیستم باید برای شرکت شما تنظیم شود، زیرا سازمان شما الزامات قانونی دقیق و تعاملات زیست محیطی را خواهد داشت که با فرآیندهای تجاریتان مطابقت دارد.

چرا ISO 14001 مهم است؟

 • از محیط زیست مراقبت می کند،
 • از ایجاد اثرات منفی بر محیط زیست توسط شرکت ها جلوگیری می کند

بنابراین شما در میان مشاغلی خواهید بود که به اندازه کافی به کاهش ردپای محیطی اهمیت می دهند و در تعامل بهتر با مشتریان،عموم مردم و جامعه هستید.

صرفه جویی در هزینه ها از طریق پیاده سازی EMS توسط

 • کاهش حوادثی که می تواند منجر به بدهکاری شود،
 • امکان دریافت بیمه با هزینه معقول تر،
 • کاهش شدید حفظ مواد ورودی و انرژی از طریق  کاهش مصرف مواد خام امکان پذیر است.

ایزو ۱۴۰۰۱ به چه شکل است؟

از ده بخش آن، هفت بخش آخر شامل الزامات EMS به شرح زیر است:

بخش ۴: محیط کسب و کار  سازمان

شامل الزامات شناسایی

 • مسائل داخلی و خارجی
 • اشخاص ذینفع و انتظارات آنها،
 • دامنه EMS،
 • فرآیندهای مورد نیاز برای EMS است.

 

بخش ۵: رهبری

مدیریت ارشد باید تعهد خود را به EMS  از راههای ذیل نشان دهد

 • تضمین تعهد زیست محیطی،
 • تعریف و ابلاغ سیاست زیست محیطی،
 • تخصیص نقش ها و مسئولیت ها در سراسر سازمان

 

بخش ۶: برنامه ریزی

ریسک ها و فرصت های EMS در سازمان

 • می‌بایست ارزیابی شوند
 • اهداف زیست محیطی برای بهبود باید شناسایی شوند،
 • برنامه ریزی ها برای دستیابی به این اهداف انجام گردد،
 • تمامی روش هایی که فرآیندها بر محیط زیست اثر متقابل دارند و بر آن تأثیر می گذارند ارزیابی شود.
 • کلیه تعهدات قانونی و سایر تعهدات مورد نیاز سازمان ارزیابی شود.

 

بخش ۷: پشتیبانی

با مدیریت تمام منابع برای EMS سر و کار دارد، و همچنین شامل الزامات مربوط به شایستگی، آگاهی، ارتباطات و کنترل اطلاعات مستند (اسناد و سوابق مورد نیاز برای فرآیندها) است.

 

بخش ۸: عملیات

با تمام جوانب سروکار دارد از جمله

 • کنترل های محیط زیستی مورد نیاز فرآیندهای سازمانی،
 • نیاز به شناسایی موقعیت های اضطراری بالقوه،
 • در مواقع اضطراری برای پاسخگویی برنامه ریزی کنید

 

بخش ۹: ارزیابی عملکرد

این بخش شامل الزامات مورد نیاز برای اطمینان از اینکه می‌توانید عملکرد EMS خود را به خوبی بررسی کنید، می‌باشد که  شامل

نظارت و اندازه گیری فرآیندها،

ارزیابی انطباق با محیط زیست،

ممیزی داخلی،

بررسی مداوم سیستم مدیریت EMS است.

 

بخش ۱۰: بهبود –  بخش آخر شامل الزامات مورد نیاز برای بهبود EMS  در طول زمان است که  نیاز به ارزیابی عدم انطباق فرآیند و انجام اقدامات اصلاحی برای فرآینده دارد.

این بخش ها بر اساس یک چرخه طراحی-انجام-آزمون-اجرا (PDCA) است که از این عناصر برای اعمال تغییرات در فرآیندهای سازمان به منظور هدایت و حفظ پیشرفت ها در فرآیندها استفاده می کنند.

چرا باید ISO 14001 را در سازمان خود پیاده سازی کنید؟

بهبود تصویر و اعتبار سازمان

بهبود کنترل هزینه

استفاده از تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد

مشارکت کارمندان

After finishing all your documentation and implementing it, your organization also needs to perform these steps to ensure a successful certification:

پس از اتمام مستندات و اجرای آن، سازمان باید این مراحل را برای اطمینان از صدور گواهینامه انجام دهد:

ممیزی داخلی – ممیزی داخلی برای بررسی فرآیندهای EMS در نظر گرفته شده است. هدف از انجام ممیزی داخلی اطمینان از سوابق  تأیید انطباق فرآیندها و یافتن مشکلات و ضعف ها است که در غیر این صورت پنهان می ماند.

بازنگری مدیریتی – ارزیابی حقایق مربوطه در مورد فرآیندهای سیستم مدیریت به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب و تخصیص منابع.

اقدامات اصلاحی – پس از بازنگری مدیریت و  ممیزی داخلی ، باید علت ریشه ای مشکلات شناسایی شده را مشخص کنید و نحوه حل کردن آنها را مستند کنید.

فرآیند صدور گواهینامه شرکت به دو مرحله تقسیم می شود:

مرحله اول (بررسی مستندات) – ممیزان (منتخب از سازمان صدور گواهینامه­)،  انطباق مدارک با الزامات ISO14001 را بررسی خواهند کرد.

مرحله دوم (ممیزی اصلی) – ممیزان نهاد صدور گواهی  با بررسی اسناد،  و روش های اجرایی شرکت بررسی می‌کنند که آیا فعالیت‌های  شما با ISO14001 و مستندات شما مطابقت دارد یا خیر.