ISO 10002چیست؟ سیستم مدیریت رضایت مشتری – رسیدگی به شکایات

مشتریان بیشتر از خدماتی که ارائه می دهید از شما انتظار دارند. شکایات مشتریان می تواند تأثیر زیادی بر مشاغل کوچکتر داشته باشد.

ISO 10002، استاندارد بین المللی برای رضایت مشتری ارائه می­کند.

دستورالعمل هایی برای راه اندازی سیستم مدیریت شکایاتارائه می­دهد.

به شما برای شناسایی شکایات،علت و نحوه حذف آنها کمک می­کند.

 

ISO 10002 همچنین به شما این امکان را می دهد که حوزه هایی را در کسب و کار خود شناسایی کنید که می توانید آنها را بهبود بخشید و در نهایت علت شکایات را حذف کنید.

ISO 10002 همچنین می تواند با سایر سیستم های مدیریتی که دارای الزامات مشابه هستند، به ویژه مدیریت کیفیتISO 9001یکپارچه شود.

  

مزایای مدیریت شکایات مشتری چیست؟

  • دستیابی به کارایی عملیاتی برای شناسایی روندها و علل شکایات
  • حل بیشتر شکایات با اتخاذ رویکرد مشتری مداری
  • کارکنان را در فرصت های آموزشی جدید درباره خدمات مشتریمشارکت دهید.
  • ادغام ISO 10002 با ISO 9001 برای بهبود کارایی کلی
  • روند رسیدگی به شکایات خود را نظارت کرده و به طور مستمر بهبود بخشید.

نحوه دریافت گواهینامه ISO 10002

ما فرآیند صدور گواهینامه را تسهیل می­نماییم . پس از درخواست، مسئول ارتباط با مشتریان  شما و کسب و کارتان را در مراحل مربوطه راهنمایی می کند.