• بازرسی کیفی و نمونه برداری مواد غذایی صادراتی و وارداتی

در حالی که مواد غذایی و محصولات کشاورزی در مکان‌ها و شرایط متفاوتی تولید می‌شوند، استاندارد‌های در نظر گرفته شده برای تولید و کنترل آن‌ها معمولا یکسان است. برای مثال می‌توان به سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه و تحلیل خطر یا HACCP در استاندارد ۲۲۰۰۰ اشاره نمود که یکی از معمول‌ترین استانداردهایی است که تولید کننده برای کنترل تولید خود در نظر می‌گیرد.

از استاندارد‌های کنترل کیفی مواد غذایی می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • BRC یا استاندارد صنف خرده فروشان بریتانیا
  • EFSIS یا برنامه بازرسی ایمنی مواد غذایی اروپا
  • IFS یا استاندارد بین‌المللی تولید‌کنندگان مواد‌غذایی
  • GFSI یا ابتکار جهانی ایمنی مواد غذایی برای یکپارچه‌سازی و بهبود استانداردهای ایمنی مواد غذایی
  • (Gafta (Grain and Feed Trade Association

خدمات قابل ار ائه در زمینه بازر سی‌های کیفی و نمونه‌بر داری:

  • نمونه‌برداری و آزمون جهت بررسی انطباق محصول با استاندارد‌ها
  • اطمینان از سلامت کالا قبل از بارگیری و حمل
  • بررسی تطبیق کالا با اسناد
  • کاهش زمان ترخیص کالا و هزینه های گمرکی
  • نظارت بر بارگیری، حمل و یا تخلیه محصولات بسته به درخواست متقاضی