خدمات حقوقی- فنی (مهندسی)

با توجه به پیچیدگی و حساس بودن مسائل حقوقی و فنی مربوط به تجارت (اعم از داخلی و بین المللی) و نیاز به متخصصان امور مختلف در هر زمینه، آسکو بین الملل با همکاری مجموعه بین المللی هوشیدر در راستای ارائه خدمات به صورت چند تخصصی، اقدام به انجام فعالیت های حقوقی- فنی (مهندسی) می نماید. آسکو با دارا بودن متخصصان در امور مختلف فنی همراه با متخصصان حقوقی هوشیدر، با تشکیل شورای حقوقدانان و شورای فنی در مسیر ارائه بهترین و کامل ترین خدمات به مراجعان خود می باشد.

همکاری آسکو و هوشیدر در زمینه فعالیت های حقوقی- فنی خارج از محکمه و به شرح زیر می باشد:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در موضوعات همکاری مذکور و مزبور می توانند از خدمات تخصصی آسکو- هوشیدر در چهار واحد مشاوره، مذاکره، قرارداد و حل اختلاف بهره مند گردند.

  1. مشاوره: اشخاص در زمینه های مختلف نیاز به مشاوره متخصصان هر امر دارند. این واحد با بهره گیری از شورای فنی و شورای حقوقدانان در مسائل تخصصی مشورت های لازم را به مراجعان خود می دهد و با شناسایی چالش ها و ارائه راهکار ها، آن ها را در مسیر رسیدن به هدف مطلوب خود همراهی می نماید.
  2. مذاکره: در هنگام بروز اختلاف یا پیش از اختلاف اشخاص به دنبال راهکاری برای حل تعارضات هستند تا به بهترین مسیر و منافع مشترک دست یابند. در مسیر این مهم نیاز به اشخاصی که به هنر مذاکره مسلط و به بحث های تخصصی موضوع اشراف کامل دارند احساس می شود. این واحد با بهره گیری از اشخاص نخبه در زمینه مذاکره و متخصص در امر مورد مذاکره به دنبال رسیدن به حداکثر کارایی و منافع مراجعان خود می باشد.
  3. قرارداد: هر قرارداد از بخش های مختلف حقوقی و فنی تشکیل شده است که نیاز به متخصصان در هر یکی از این امور احساس می شود. این واحد با بهره گیری از شورای حقوقدانان و شورای فنی با تنظیم قراردادهای استاندارد از لحاظ حقوقی و فنی منافع طرفین قرارداد را به بهترین شکل تامین می نماید و در هنگام بروز اختلاف، قرارداد (به عنوان مهمترین مرجع میان طرفین) کمترین امکان تفسیر را داشته و تعهدات و حقوق هر یک از طرفین به صورت صریح و روشن مشخص می باشد.
  4. روش های جایگزین حل اختلاف: امروزه روش های جایگزین حل اختلاف که در موازات رسیدگی از طریق دادگاه های صالح می باشند به طور ویژه در مواردی که نیاز به اطلاعات فنی خاصی دارند به علت دارا بودن مزایایی نسبت به رسیدگی از طریق دادگاه های صالح از قبیل تخصصی بودن، سرعت بالا، محرمانه بودن، قابلیت اجرای ارای داوری در کشور های مختلف و غیره در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. این واحد نیز با بهره گیری از متخصصان حقوقی و فنی مرتبط با موضوع اختلاف به عنوان داور، میانجی و یا کارشناس به حل اختلافات میان طرفین می پردازد و با در نظر گرفتن موازین فنی در کنار موازین حقوقی به صدور رای و اعلام نظرات تخصصی اقدام می نماید.