• موبایل کرین

این نوع ماشین برای حمل و جابجایی بار و اجسام سنگین طراحی و ساخته شده است وبا توجه به کاربردهای متفاوت و توان کار در شرایط مختلف و در اشکال بسیار متنوع ساخته شده اند.اما ویژگی قابل توجه جرثقیل موبایل قابلیت جابجایی آن است که البته این امر در کمترین زمان و بدون نیازبه شرایط نصب تخصصی و استقرار آن صورت میگیرد.پس یکی از مزیت هایی که باعث کاربرد روز افزون این جرثقیل ها شده این است که در کمتر از یکساعت میتواند آماده کاربری شود و مدودیت مکانی نسبت به سایر جرثقیل ها ندارد مثلا در یک پروژه ساختمانی برای بکارگیری تاورکرین نصب و راه اندازی نیاز است که بازه زمانی و شرایط نصب خاص خود را می طلبد اما جرثقیل موبایل در زمان کوتاهی توسط اپراتور در محل جابجایی مستقر میشود