ISO 50001 چیست؟

گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (EnMS) چارچوبی را برای ایجاد بهترین شیوه های مدیریت انرژی برای کمک به سازمان ها در بهبود عملکرد انرژی خود از جمله بهره وری استفاده و مصرف انرژی فراهم می کند. این امر به ویژه به دنبال افزایش علاقه مشتریان به صفر خالص و انتشار کربن پس از COP26 بسیار مهم است.

این استاندارد سازمان ها را قادر می سازد تعهد خود را به بهبود بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) نشان دهند:

 • ایجاد چارچوب هایی برای حفظ و ایجاد انرژی و صرفه جویی در هزینه.
 • حمایت از تلاش های سازمانی برای کاهش مصرف انرژی.
 • کمک به سازمان ها به جهت انرژی صفر کردن از طریق کاهش انتشار کربن
 • بهره وری انرژی در محل را پیاده سازی کنید و به طور موثر بر مصرف انرژی نظارت کنید.
 • ایجاد فرهنگ سازمانی پایدار.

مزایایISO 50001 چیست؟

با توجه به تمرکز مشتری و کسب و کار بر روی بهره وری انرژی، انتشار کربن ، انرژی صفر بودن ، سهامداران، ذی نفعان و مشتریانکه به دنبال نظارت موثر، کنترل و کاهش مصرف انرژی هستند. علاوه بر افزایش شهرت، استفاده کارآمدتر از انرژی می تواند هزینه ها را کاهش داده و خطرات افزایش قیمت انرژی و قطع عرضه را کاهش دهد.

گواهینامهISO 50001 به سازمان ها اجازه می دهد تا :

 • مصرف انرژی را تا ۱۰ درصد در سال اول کاهش دهید.
 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ایو کربن
 • کمک به انطباق با اهداف داوطلبانه یاالزامی در بهره وری انرژی.
 • بهبود تصویر و شهرت شرکت در بین مشتریان و سهامداران.
 • اطلاع از فرآیندهای تصمیم گیری از طراحی سیستم گرفته تا بهره برداری و نگهداری
 • افزایش آگاهی از انرژی در میان کارکنان در تمام سطوح.
 • بهبود کارایی عملیاتی و شیوه هایحفظ و نگهداری.

چه صنایعیISO 50001 را پیاده سازی می کنند؟

 

ISO 50001 برای تمامی انواع سازمان ها و با هر اندازه ای مناسب است – از SME ها گرفته تا سازمان های دولتی و شرکت های بین المللی.

این استاندارد بین المللی شناخته شده توسط بسیاری از بخش های صنعت، با تمرکز بر سازمان هایی با مصرف انرژی بالا مانند تولید، حمل و نقل، ، فناوری و ساخت و ساز استفاده می شود.

ISO 50001 به گونه ای طراحی شده است که با سایر استانداردهای رایج سیستم مدیریت صنعت مطابقت داشته باشد، بنابراین اادغام EnMS با سیستم(های) مدیریت موجود شما امکان دارد.

گواهینامهISO 50001

گواهینامهISO 50001 را توسطیک نهاد صدور گواهینامه معتبر بین المللی دریافت نمایید.

اندازه گیری، مدیریت و کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی.

کاهش انتشار کربن برایاجرای الزامات  و اهداف زیست محیطی.

نشان دادن اعتبار زیست محیطی برای برنامه های مناقصه و جلب اعتماد مشتری.

مناسب برای هر نوع و سایز سازمان است – از SME ها، خیریه ها گرفته تا شرکت ها.