ISO 22000 چیست؟

ISO 22000 مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که به کسب و کارها کمک می کند تا سیستم مدیریت ایمنی غذا (FSMS) را تنظیم و مدیریت کنند. فرآیندها و روش اجرایی هایی که یک کسب و کار از طریق ISO 22000 اجرا می کند به آنها کمک می کند تا خطرات ایمنی مواد غذایی را در هر مرحله از زنجیره غذایی شناسایی، نظارت، کاهش و پیشگیری کنند.

چارچوب ISO 22000به شما در بهبود ارتباطات در طول زنجیره تامین مواد غذایی کمک می کند تا غذای سالم و ایمن را به مشتریان خود ارائه دهید. این استاندارد جهانی شناخته شده با اصول کدکس HACCP مطابقت دارد و دارای تاییدیه نظارتی است.

استفاده از سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که مواد غذایی که عرضه می کنید از استاندارد بالایی برخوردار است و آلودگی ندارد.

مزایایISO 22000

  1. فرآیندهای مدیریت ایمنی مواد غذایی شناخته شده بین المللی را در کسب و کار خودپیاده سازی کنید
  2. کنترل های مدیریت ریسک را در سراسر زنجیره تامین مواد غذایی خود تقویت کنید
  3. اعتماد مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان را در مورد ایمنی غذا و توانایی خود در کاهش خطرات سلامتی بهبود بخشید.
  4. شفافیت و پاسخگویی را در سازمان خود با تصریح کردن مسئولیت ها بهبود بخشید
  5. به شما کمک می کند تا سیستم های خود را از طریقیک فرآیند بهبود مستمر بهینه سازی و به روز کنید، تا آنها موثر باقی بمانند.
  6. به تیم مدیریت خود اطمینان دهید که سازمان روش اجرایی های ایمنی مواد غذایی قوی و موثری را در سراسر زنجیره تامین خود دارد.
  7. اطمینان حاصل کنید که کل زنجیره تامین مواد غذایی شما دارای کنترل های قوی است که از ورود مواد خطرناک و آلودگی جلوگیری می کند.

الزامات ISO 22000

استاندارد ISO 22000 از ساختاری متشکل از ده بند به نام Annex SL استفاده می کند که تقریباً با هم گروه بندی شده اند و چهار حوزه کلیدی را پوشش می دهند:

۱.      ایمنی مواد غذایی – فرآیندها و روش اجرایی هایی که کسب و کار شما باید در سراسر زنجیره تامین خود دنبال کند تا غذا را برای مصرف ایمن نگه دارد.

۲.      مسئولیت مدیریت – حوزه هایی که تیم مدیریت شما باید روی آنها تمرکز کند، در آن مشارکت داشته باشد و پاسخگو باشد.

۳.      مدیریت منابع – نحوه تخصیص منابع مانند افراد، زیرساخت ها و امکانات برای اطمینان از بهترین عملکرد ممکن

۴.      اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود – بندهای پایانی نحوه عملکرد سیستم مدیریت خود را به گونه ای که انتظار کار می رود تعیین میکند.

تفاوت بین HACCP و ISO 22000 چیست؟

هر دو سیستم ISO 22000 و تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) از جهات مختلفی مشابه هستند، زیرا هر دو بر روی ایمن سازی مواد غذایی برای مصرف تمرکز دارند. تفاوت ها در نحوه برخورد آنها در این مورد نهفته است.

HACCP بر کنترل خطرات در نقاط خاص در تولید مواد غذایی متمرکز است. با حذف خطرات، ایمنی محصولات غذایی را که تولید می کنید بهبود می بخشید.

ISO 22000 عمومی تر از HACCP است و به جای نقاط بحرانی شناسایی شده، به ایمنی مواد غذایی در سراسر زنجیره تامین نگاه می کند ISO 22000 از اصول HACCP در دستورالعمل های خود استفاده می کند، اما آنها را گسترش می دهدISO 22000 همچنین مناطقی را پوشش می دهد که به طور خاص توسط HACCP ذکر نشده است، مانند راهنمایی در مورد مقابله با آلرژن ها.

گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی FSSC 22000

گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذاییFSSC 22000 بر اساس ISO 22000، استانداردهای فنیISO برای برنامه های پیش نیازی و سایر الزامات FSSC است. در حالی که ISO 22000 برای طیف گسترده ای از سازمان ها اعمال می شود، FSSC 22000 از نظر دامنه محدودتر است. سازمان  GFSI FSSC 22000 را به رسمیت می شناسد اما ISO 22000را خیر . انجمن تجارت مواد غذاییCIES، یک شبکه جهانی از خرده فروشان و تولیدکنندگان مواد غذایی،GFSI را هماهنگ می کند. حوزه‌های فعلیGFSI شامل تولید مواد شیمیایی (زیستی)، تولید مواد غذایی، تولید خوراک، حمل و نقل و ذخیره‌سازی و تولید مواد بسته‌بندی مواد غذایی است.