شرح شغل:

  • تدوین و پایش فرآیند های مرتبط با فروش
  • مذاکره با مشتریان بالقوه و پیگیری مقدمات همکاری با مشتریان جدید
  • ارتباط مستمر با مشتریان بصورت دوره ای و پیگیری بازخوردهای آنان
  • ارائه گزارشات منظم

شرایط:

  • ۲ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
  • سن: ۲۲ – ۳۵ سال

محل خدمت: تهران

آگهی استخدام کارشناس فروش خدمات