دارای تخصص و مدرک در زمینه  بازرسی های فنی از جمله تست های غیر مخرب شامل:

  • دوره تست غیر مخرب آلتراسونیک (UT)
  • دوره تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی (MT)
  • دوره تست غیر مخرب مایعات نافذ (PT)

محل خدمت: تمام کشور

آگهی استخدام بازرس فنی