شرایط مورد نظر:

  • حداقل دو سال سابقه در زمینه نانو
  • سن: ۲۵-۳۵
  • تحصیلات: حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته فناوری نانو / کارشناسی ارشد یا دکتری دررشته های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی با پایان نامه در حوزه مرتبط با علم و فناوری نانو
  • تسلط به زبان انگلیسی

دانش و مهارت ها:

  • آشنایی کامل با الزامات نهاد بازرسی استاندارد ۱۷۰۲۰
  • آشنایی کامل بر روش های تعیین مشخصات و کارایی محصولات فناوری نانو در محدوده بازرسی
  • آشنایی با فرآیندهای ساخت و تولید محصولات فناوری نانو در محدوده مورد بازرسی
  • تسلط بر استانداردها و الزامات مورد استفاده به عنوان معیار بازرسی در محدوده مورد بازرسی

نحوه همکاری: تمام وقت

آگهی استخدام مدیر فنی بازرسی محصولات نانو