طبق اعلام اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارزیابی همترازی با کسب ۹۷ درصد رای مثبت (از مجموع ۶۱ رای، ۵۴ رای مثبت و ۵ رای ممتنع) موفق به تمدید و افزایش عضویت کامل خود در این اتحادیه شد.

مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پیروزی مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران را در این ارزیابی به ملت بزرگ ایران و همه ذی نفعان تبریک گفت و اظهار داشت: این موفقیت که بعد از گذشت سه دهه با تلاش همه همکاران خدوم در این مرکز به وقوع پیوست؛ موتور محرک تجارت ایران عزیز خواهد بود که به لطف الهی واخلاص دلسوزان؛ این فجر فنی در ابتدای سال جهش تولید با مشارکت مردم به وقوع پیوست.

با توجه به صدور گواهینامه و امضای موافقتنامه شناسایی متقابل مرکز با اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه، از امروز نتایج آزمون، بازرسی و گواهی‌های صادره توسط نهاد‌های ارزیابی انطباق تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعتبار بین المللی پیدا کرده و مورد پذیرش جامعه جهاناست.

گفتنی است؛ عضویت در اتحادیه تایید صلاحیت بین المللی به مشتریان و متقاضیان سازمان‌های اعتبار بخشی اطمینان می‌دهد که نظام تایید صلاحیت کننده شایستگی بین المللی انجام فعالیت‌های مربوطه را دارد در همین راستا گواهی نامه‌های صادره توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سرتاسر دنیا معتبر و مورد اطمینان است.

از جمله آثار این رویداد ملی و بین المللی برای کشورمان توسعه و ارتقاء توافقات تجاری بین المللی دوجانبه و چندجانبه و به رسمیت شناختن نهاد‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های معتبر تایید صلاحیت شده توسط دولت‌ها و بخش خصوصی همه کشور‌های عضو است.

منبع: خبرگزاری میزان

استاندارد ایران در تراز جهانی قرار گرفت