مشاوره و تضمین کیفیت

شرکت بازرسی فنی بین المللی آریا سینا کنترل با بهره‌گیری از تجربه مشاوران و مهندسان مجرب در زمینه استاندارد‌سازی محیطی و شغلی مفتخر به ارائه خدمات‌رسانی در زمینه مشاور استانداردهای ذیل می‌باشد.

ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های:

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد مدیریت کیفیت. ISO 9001:2015
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد زیست محیطی. ISO 14001:2015
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی. OHSAS 18001:2007
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد ایمنی در صنایع غذایی. ISO 22000,HACCP
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد امنیت اطلاعات. ISO 27001
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد تجهیزات پزشکی. ISO 13485
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ISO 29001
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست. HSE-MS
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استانداردتأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون. ISO/IEC 17025
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد سیستم مؤثر فرآیند آموزش. ISO 10015
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار استاندارد سیستم سنجش رضایت مشتری/مدیریت شکایات مشتری. ISO 10002
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه اخذ استاندارد اجباری برای فرآورده‌های داخلی مطابق با الزامات اداره استاندارد ایران. (ISIRI)
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه اخذ گرید A و B بر اساس الزامات خاص شرکت‌های ساپکو و سازه گستر.
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار مدل تعالی سازمان. EFQM
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقراراستاندارد مربوط به خودروسازان. ISO/TS 16949
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقراراستاندارد تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی. ISO/IEC 17020:2012
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقراراستاندارد مدیریت انرژی. ISO 50001
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقراراستاندارد آزمایشگاه‌های طبی. ISO 15189