ما ترجیح میدهیم این نظر سنجی را با ذکر نام شرکت تولیدی خود برای ما ارسال نمائید. این کار به ما کمک خواهد کرد که مشکلات احتمالی را بهتر متوجه شویم و راه حل مناسب را برای آن پیدا کنیم.

اگر ترجیح می­دهید فرم را به صورت ناشناس تکمیل کنید این امکان نیز وجود دارد.

دریافت بازخورد بدون نام بهتر از عدم دریافت بازخورد است.

نظر سنجی مشتریان کشاورزی

  • عملکرد واحد بازرسی کشاورزی و صنایع غذایی

  • جنبه های مثبت و منفی(برای مثال: شکایات، انتقادات، پیشنهادات برای بهبود خدمات ما، هر چیزی که به خوبی انجام شده و یا شما را تحت تاثیر قرار داده است)

از اینکه وقت و انرژی خود را برای تکمیل فرم صرف کردید بسیار سپاسگزاریم. در صورتی که سوالات دیگری دارید از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید