شرکت آسکو بین الملل به عنوان نمایندگی PECB در ایران فعالیت خود را آغاز کرد

PECB یک سازمان صدور گواهینامه بین المللی مستقر در کانادا است که توسط سرویس بین المللی اعتباربخشی (IAS) معتبر شناخته شده است و آموزش و صدور گواهینامه تحت ISO / IEC 17024 را برای افراد در طیف گسترده ای از حوزه های تخصصی فراهم می کند.

این سازمان با ارائه آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه معتبر بر اساس استانداردهای دقیق شناخته شده بین المللی، به متخصصان و سازمانها کمک می کنند تا تعهد و صلاحیت خود را نشان دهند.

مأموریت PECB و ASCO ارائه خدمات جامع به مشتریان خود است که باعث ایجاد اعتماد، بهبود مستمر و اعتباربخشی می شود.

اکنون آسکو به عنوان نمایندگی این سازمان دوره هایی را در حوزه های زیر برگزار می کند:

سوال‌های مرتبط با دوره‌های فوق را از ما بپرسید:

تلفن:

۹۸۲۱۲۸۱۱۱۱۲۴+

داخلی: ۱۴۰

ایمیل:

pecb@asco-intl.com