بازرسی ریل و سیستم های حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم حمل و نقل، نقش عمده ای را در عرضه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورها ایفا می کند و به واسطه مزایای خاص و نسبی که در مقایسه با سایر بخش هی حمل و نقل از جمله هوایی، جاده ای و دریایی دارد، توانسته سهم قابل توجهی را در حوزه حمل و نقل به خود اختصاص دهد. به همین منظور شرکت آسکو با تکیه بر دانش فنی و پرسنل متخصص توانسته است به منظور حفظ جان و مال افراد، اقدام به انجام خدمات بازری فنی مطابق با آخرین استانداردهای داخلی و بین المللی در داخل و خارج از کشور ایران نماید که این خدمات به شرح ذیل می باشد:

عملیات بازرسی مربوط به واگن و لوکوموتیوهای جرثقیل دار

 • بازرسی موارد اولیه
 • نمونه برداری
 • نظارت بر تست های مواد اولیه
 • بازرسی حین ساخت
 • نظارت بر مونتاژ
 • نظارت بر آزمایشات موتور، سیستم های هیدرولیکی-الکتریکی و کنترلی
 • نظارت بر تست های مکانیکی و عملکردی
 • بازرسی باربرداری جرثقیل ها
 • بازرسی بسته بندی و حمل

عملیات بازرسی ریل

 • بازرسی مواد اولیه
 • نمونه برداری
 • نظارت بر تست های مواد اولیه
 • بازرسی حین ساخت
 • کنترل علامت گذاری
 • نظارت بر آزمایشات مکانیکی، آنالیز شیمیایی، کنترل پیچش ریل، آزمایشات کیفی (Qualifying Tests)، ماکروگرافی (سولفور پرینت)، کنترل ابعادی، ظاهری و سوراخکاری
 • نظارت بر تست های غیر مخرب شامل کنترل لیزری، جریان گردابی و آلتراسونیک
 • بازرسی بسته بندی و حمل

شرکت آسکو بین الملل با در اختیار داشتن نیروهای متخصص خود، فرآیند بازریس ریل، واگن و لوکوموتیو های جرثقیل دار و لوازم یدکی مربوطه را در ایران و سرارسر هان به انجام رسانده است.