بازرسی نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی

بازرسی عملیات نفتی

شرکت بازرسی فنی بین‌المللی آریا سینا کنترل خدمات متنوع بازرسی را در ارتباط با مواد نفتی از جمله نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ارائه می‌کند.

تلاش این مجموعه با کادری مجرب از بازرسان و نیروی متخصص، انجام فعالیت بازرسی مطابق با استانداردهای جهانی است.

این شرکت، کلیه خدمات بازرسی که در دامنه کاری بوده را در سراسر کشور و در ۲۴ ساعت شبانه روز پشتیبانی می‌کند.

خدمات این بخش عبارتند از:

بازرسی و نظارت :

 • بازرسی و اندازه گیری کمی و کیفی کشتی های صادراتی و وارداتی
 • بازرسی و اندازه گیری کمی و کیفی مخازن ساحلی
 •  بازرسی و اندازه گیری کمی و کیفی تانکر های جاده ایی
 •  بازرسی و کنترل هدر رفتگی

بازرسی کمی و کیفی محصولات نفتی , شیمیایی و گازی شامل:

 • نفت خام
 • متانول
 • تولوئن
 • استایر منومر
 • محصولات آروماتیک DEG-MEG-DPG- پارازایلن – اورتوزایلن- MIX زایلن – بنزن-
 • آمونیاک – اتان – بوتان – پروپان – پنتان
 • اوره و گوگرد
 • پلی اتیلن سبک و سنگین
 • مشتقات بنزین MTBE
 • روغن پایه و روغن موتور
 • قیر
 • پارافین
 • کاستیک سودا