بازرسی صنعتی

بازرسی کالاهای صنعتی

ارائه گواهینامه‌ها و گزارش‌های مربوطه جهت تأیید مواد و تجهیزات، از جمله فعالیت‌های شرکت بازرسی آسکو می‌باشد. این شرکت، ارائه‌دهنده گواهینامه‌ها و گزارشات بازرسی، مبنی بر انطباق مواد و تجیزات با استانداردهای بین‌المللی و یا مطابق با درخواست مشتری است و اینچنین بازرسی‌های فنی می‌تواند در صورت لزوم در کارخانجات، سایت‌ها و یا بنادر داخل و خارج انجام پذیرد.

وسعت انجام فعالیت‌های بازرسی، بسته به ماهیت و دامنه پروژه و همچنین بسته به اهمیت و حساسیت تجهیزات، مواد و نیز حیطه‌های بازرسی در گروه‌های زیر قرار می‌گیرد:

بازرسی حمل و نقل دریایی، بسته‌بندی و علامت‌گذاری (Seaworthiness, Packing and Marking Inspection)

 • بازرسی در مبداء (Certificate of Inspection & Verification of Conformity)
 • نظارت بر بارگیری (Loading/Discharge Supervision)
 • بازرسی تأیید قیمت (Price Verification Inspection)
 • بازرسی پیش از حمل (Pre-Shipment Inspection)
 • نمونه‌برداری و آنالیز (Sampling Analysis)
 • بازرسی در گمرک (Custom’s Inspection)

بازرسی‌های فنی ساخت، نصب و حین بهره‌برداری

این بازرسی‌ها طیف وسیعی از بازرسی‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تا نیرو و ساخت کارخانه‌ای را در بر می‌گیرد که به منظور بررسی دقیق کیفیت انجام پروژه بر اساس برنامه ساخت و یا Overhaul انجام می‌پذیرد. این گونه بازرسی‌ها در سطوح مختلف زیر قابل اجرا هستند:

انجام بازرسی‌های ساخت و راه‌اندازی برای تجهیزات مختلف از قبیل:

بازرسی مکانیکال (Mechanical Inspection)

مخازن تحت فشار، ستون، مبدل‌های حرارتی، رآکتور، بویلر، کوره، مخازن ذخیره، لوله، پل، جرثقیل، توربین، کمپرسور، مخازن فیبری و خطوط لوله، پروژه‌های عمرانی ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی.

 • بازرسی ابزار دقیق و الکتریکی.
 • بازرسی سازه‌های فلزی.
 • بازرسی خطوط لوله‌های انتقالی و فرآیندی.

بازرسی پوشش و عایق‌بندی(Coating and Insulation Inspection)

 • Sand Blasting, Shot blasting
 • Painting, Cladding, Metal Spray
 • Cathodic Protection
 • PMI, RI

کنترل خوردگی و حفاظت از مواد

 • کنترل خوردگی و حفاظت از مواد.
 • انتخاب و شناسایی مواد.
 • مهندسی معکوس.
 • متالوگرافی.
 • Corrosion Analysis
 • Failure Analysis
 • خصوصیات مکانیکی (Mechanical Property).
 • ترکیب شیمیایی (Chemical Composition).

پیشرفته NDTو NDT جوش

 • Phased Array UT
 • Long-Rang Ultrasonic (Guided Wave UT)
 • Acoustic Emission
 • Digital Radiography (DRT)
 • Eddy Current Testing (ECT)
 • Low Frequency Electromagnetic Technique (LFET)
 • Saturated Low Frequency Eddy Currents (SLOFED)
 • Remote Field Eddy Current Testing (RFT)
 • Risk Based Inspection (RBI)
 • Fitness For Service Assessment
 • Magnetic Flux Leakage
 • Metal Magnetic Memory (MMM)
 • Reliability Centered Maintenance
 • Fault Free Analysis
 • Failure Mode, Effect and Critically Analysis
 • Hazard and operability Study (HAZOP Study)
 • Safety Integrity Level (SIL Study)

بازرسی عملیاتی (تعمیرات اساسی)

بازرسی تعمیرات اساسی به منظور حصول اطمینان از سلامت قطعات انجام می‌گیرد و بر اساس نتایج حاصل از بازرسی، اقدامات مربوط به تعمیرات و نگهداری صورت می‌پذیرد. تعمیرات اساسی دوره‌ای، بر اساس تشخیص کارفرما بر روی گروه خاصی از تجهیزات با توجه به نوع کاربری آن انجام می‌شود که اینگونه بازرسی‌ها و اندازه‌گیری‌ها در جهت ارائه گزارش وضعیت قطعه می‌باشد.

پروژه‌های ساخت و ساز عمران

بخش ساخت و ساز عمرانی مسئولیت نظارت بر ساخت و ساز ساختمانی که شامل بازرسی و نظارت بر اجرای فرآیندهای تأیید شده می‌باشد را بر عهده دارد.