بازرسی حفاری

شرکت بازرسی فنی بین المللی آسکو مورد تائید شرکت ملی نفت ایران جهت انجام بازرسی از دستگاه های حفاری خشکی و دریایی، بازرسی تجهیزات و رشته های حفاری و همچنین دارای پروانه و مجوز بازرسی از سازمان لی استاندارد ایران، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) و دیگر سازمان های مربوطه فعالیت بازرسی خود را در این زمینه به شرح زیر عنوان می نماید:

بازرسی Derrick  و Dropped Objects Prevention

بازرسی های Derrick  و Dropped Objects Prevention بر روی دستگاه های حفاری به منظور اطمینان از ایمنی و سلامت دستگاه حفاری و ایمنی پرسنل مستقر بر روی دستگاه و بر اساس استاندارد  APIRP4G اجرا می گردد.

بازرسی و صدور گواهینامه سلامت دستگاه حفاری (C.O.F)

بازرسی از دستگاه حفاری به منظور ارائه اطمینان از سلامت و شرایط ایمنی دستگاه حفاری به بهره برداران آن قبل از شروع عملیات حفاری و بر اساس دستورالعمل و استانداردهای مربوطه توسط شرکت بازرسی فنی بین المللی آسکو و با بررسی جزئیات ارائه شده در زیر اجرا می گردد.

 • Full rig condition survey
 • Dropped-objects survey
 • Main & Auxiliary equipment
 • Mud systems
 • Cranes & Hoisting Systems
 • Well control equipment
 • Marine and Safety equipment
 • Rig Acceptance & Safety Surveys
 • Reviewing of certification, ensuring conformance on critical well control and drilling equipment
 • Reviewing of NDT reports and lifting databases
 • Reviewing of past audits and updates on status of action items

خدمات بازرسی لوله های دیوار چاهی (Casing and Tubing)

بازرسی لوله های دیوار چاهی نو و استفاده شده بر اساس استاندارد های API Spec 5CT, API RP 5A5 and API RP 5A3 انجام می گردد که شرح عملیات بازرسی آنها بر اساس مراحل زیر اجرا می گردد:

 • تمیز کاری سطح بیرونی لوله ها (OD Blasting)
 • تمیزکاری داخل لوله ها (ID Cleaning)
 • ضخامت سنجی دیواره لوله ها (Spot Wall Thickness Measurements)
 • دسته بندی لوله ها بر اساس گرید (Grade Sorting)
 • تست الکترو مگنتیک بر روی طول بدنه لوله ها (EMI on Body-Tubing)
 • بازرسی چشمی رزوه ها (Visual Thread Inspection)
 • تست سلامت قطر داخلی لوله بوسیله رانش قطعه دریفت (Full Length Drifting)
 • تست مگنتیک بر پایه ماده فلورسنت (Black Light Inspections)
 • تست فشار (Hydraulic Pressure Testing)

خدمات بازرسی لوله ها ی حفاری و تجهیزات سر چاهی (BHA)

بازرسی لوله های حفاری و تجهیزات سر چاهی با رجوع به استاندارد های API  و  DS-1 (category 3 to 5)  اجرا می گردد.

حیطه ی این بازرسی به شرح ذیل می باشد:

 • بازرسی چشمی (Visual Inspections)
 • بازرسی رزوه ها بوسیله شابلن استاندارد رزوه (Thread Gauging)
 • تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Inspection (upset
 • بازرسی ابعادی (Dimensional Inspection)
 • تست الکترو مگنتیک بر روی طول بدنه لوله ها (EMI on body)
 • تست مگنتیک بر پایه ماده فلورسنت بر روی اتصالات دو سر لوله (Black light inspection on connection)
 • تست امواج فرا صوتی (Ultrasonic (UT) slip and upset)
 • ضخامت سنجی دیواره لوله ها (Ultrasonic wall thickness)

بازرسی تجهیزات سر چاهی به شرح ذیل می باشد:

 • Visual Inspections
 • Thread Gauging
 • Wet and Dry Magnetic Particle Inspection
 • Dimensional Inspection
 • Ultrasonic test on body
 • Witness of function test

خدمات تست و بازرسی تجهیزات باربرداری (Lifting Gear)

شرکت بازرسی آسکو بر اساس استانداردهای مربوطه همچون API & BS بازرسی و تست تجهیزات باربرداری را در محل پروژه اجرا و پس از اطمینان از سلامت تجهیزات نسبت به صدور گواهینامه آن اقدام می نماید. همچنین این بررسی ها می تواند اطلاعاتی جامع و کاربردی در مورد تمامی تجهیزات بار برداری ثابت و متحرک در اختیار کارفرما قرار دهد.

تستهای غیر مخرب (NDT)

 • بازرسی چشمی (Visual Inspection)
 • تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Inspection)
 • تست مایعات نافذ (Dye Penetrant Inspection)
 • تست جریان گردابی (Eddy Current Testing)
 • تست امواج فرا صوتی (Ultrasonic Testing)
 • تست رادیوگرافی و تفصیر آن (Radiography Test and Radiography Test Interpretation)