بازرسی جرثقیل، تجهیزات بالابر و نصب

حوزه فعالیت

 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • صنایع و معادن
 • پروژه های عمرانی و صنعتی

استانداردهای مورد استفاده

 • ASME
 • ANSI

دامنه فعالیت

 • جرثقیل های متحرک (Mobile Crane)، سکوهای دریایی و برج ها
 • جرثقیل برجی (Tower Center)
 • سقفی (OverHead)
 • لیفتراک
 • تجهیزات کمک بالابری

بازرسی و انجام تست های مربوطه و صدور گواهینامه بر روی انواع تجهیزات بالابر شامل:

 • جرثقیل برجی (Tower Crane)
 • انواع لیفتراک (Fork Lift Truck)
 • جرثقیل دروازه ای (Gantry Crane)
 • جرثقیل سقفی (Over Head Crane)
 • جرثقیل شاقول (Side Boom Crane)
 • جرثقیل فراساحل (Offshore Crane)
 • جرثقیل حمل کانتینر(Container Lifting Crane)
 • جرثقیل متحرک (Mobile and Locomotive Crane)
 • انواع تجهیزات بالابرنده دستی (Manual Lifting Devices )
 • انواع سیم بکسل و متعلقات (Wire Rope and Attachments)