بازرسی جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده

شرکت بازرسی بین المللی آریا سینا کنترل در راستای پیشبرد اهداف سازمان ملی استاندارد و به عنوان بازوی اجرایی آن سازمان محترم در خصوص استاندارد سازی جایگاه های CNG، با بهره گیری از پرسنل مجرب  و کار آزموده از سال ۱۳۹۵ آغاز به فعالیت در این زمینه نموده است. با توجه به ویژگی های خاص جایگاههای CNG مثل استفاده از تجهیزات، پایپینگ، اتصالات و ابزار دقیق با فشار کاری تا ۳۰۰ بار، استفاده از تجهیزات ضد انفجار با انواع مختلف حفاظت d، e ، m، o ، p ، q و n ، ریسک خطراتی مثل رسیدن به دمای خوداشنعالی در برخی تجهیزات و همچنین تنوع تجهیزات با برندهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی، بازرسان و متخصصین این شرکت با هدف به حداقل رساندن ریسک­های موجود در جایگاه در زمان استفاده مالکان خودروهای CNG، پرسنل جایگاه و متخصصین مربوطه، افزایش  ایمنی، بهره وری و بازدهی تجهیزات جایگاه، بازرسی جایگاهها را بصورت سالیانه و بر اساس ارجاع جایگاه توسط سازمان ملی استاندارد از طریق سامانه مربوطه اجرا نموده و نتیجه بازرسی را را بر اساس چک لیست مصوب سازمان استاندارد با تعیین آیتمهای پرخطر، خطر متوسط و کم خطر به مالکان جایگاه اعلام نموده و متناظر با نوع خطر با تعیین فرصت و حتی قطع انشعاب گاز به دستور ادارات کل استاندارد و هماهنگی شرکت ملی گاز، جایگاهدان ملزم به رفع موارد مذکور می شوند. استاندارد های ملی اصلی مورد استفاده در بازرسی جایگاههای CNG استاندارد های ملی ۷۸۲۹ و ۱۲۰۵۴ می باشند. اما در بازرسی تچهیزات جایگاهها از استانداردهای مختلف API ، ASME ، ASTM ، ISO ، DIN ، EN ، IEC ، NEC و سایر استاندارد های بین المللی نیز استفاده می شود.

موارد ذیل توضیحات مختصری در خصوص بازرسی های انجام شده در این بخش است:

بازرسی تجهیزات

 • بررسی عملکرد فنی تجهیزات اصلی جایگاه­های CNG اعم از سیستم فشرده سازی (کمپرسور)، سیستم جاذب رطوبت گاز( درایر)، سیستم ذخیره سازی گاز (مجموعه سیلندر)، سیستم توزیع گاز(دیسپنسر) و تابلوهای کنترلی و اصلی برق و پایپینگ آنها
 • بازرسی قطعات و ابزار دقیق شامل نصب استاندارد، دارا بودن گواهینامه معتبر، کیفیت قابل قبول و همچنین استفاده از قطعات تأمین شده توسط شرکت­های موجود در وندرولیست شرکت نفت بر اساس P & ID هر تجهیز
 • بازرسی کنترل­های دوره­ای و نظارتی انجام شده جایگاه دار در خصوص نگهداری دوره ای تجهیزات
 • بازرسی سیستم­های اضطراری و هشدار دهنده جایگاه و کنترل عملکرد آن­ها شامل سیستم های F & G و سایر سیستم ها
 • بازرسی عملکرد سیستمهای کنترلی تجهیزات جایگاه
 • بازرسی تجهیزات ضد انفجار (Explosion Proof) و متناسب بودن تجهیزات الکتریکی مورد استفاده با زون خطر در نقاط مختلف جایگاه بر اساس استانداردهای IEC ، NEC و دستورالعمل های ATEX
 • بازرسی و اندازه گیری ارتعاشات کمپرسور مطابق استاندارد ISO 10806-6
 • بازرسی تداوم به کارگیری نیروهای آموزش دیدهو متخصص ایمنی و فنی و عملیاتی در جایگاه و نظارت بر عملکرد ایمنی شرکتهای بهره بردار و تعمیر نگهداشت مجاز شرکت نفت
 • بازرسی سیستمهای ارتینگ و صاعقه گیر تجهیزات
 • بازرسی نحوه چیدمان و استقرار تجهیزات و رعایت فاصله های ایمنی

 

بازرسی  و نظارت بر آزمون مجموعه سیلندرهای ذخیره

 • بازرسی چشمی خارجی مخازن جایگاه های CNG بر اساس استاندارد ملی ۶۷۹۲
 • نظارت بر بازرسی چشمی داخلی و خارجی مجموعه سیلندرهای بدون درز CNG در آزمایشگاه های آکرودیته مطابق با استاندارد ملی ۶۷۹۲
 • نظارت بر آزمون هیدرو استاتیک سیلندرهای جایگاه در آزمایشگاه های آکرودیته مطابق با استاندارد ملی ۶۷۹۲
 • بازرسی و نظارت بر اجرای آزمون های NDT سیلندرها در آزمایشگاه به عنوان آزمونهای اصلی و آزمون تکمیلی آزمون هیدرواستاتیک
 • بازرسی شیر سیلندرهای بدون درز جایگاهی
 • بازرسی تابلو اولویت بندی سوختگیری