مشکلات ناشی از عدم بازرسی صحیح تجهیزات صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز و یا صنایع تولیدی، همیشه منجر به ایجاد بحران های بسیاری شده که از نتایج این بحران ها می­توان به تلفات سنگین جانی و اقتصادی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این موضوع، ایجاد یک سازوکار مناسب جهت انجام بازرسی در زمان و دوره های مشخص  از اهمیت فراوانی برخوردار است.  هر تجهیز صنعتی دارای مولفه های مختلف مهندسی می­باشد که به لحاظ فنی می­توانند در درجه های مختلف خطر قرار گیرند. فرایند های سنتی انجام بازرسی های فنی از تشخیص میزان ریسک این مولفه ها ناتوان بوده و یک مسیر بازرسی ثابت برای همه مولفه ها پیشنهاد می­کنند. مشخص است که مولفه هایی با ریسک بالاتر نیازمند بازرسی با دقت بالاتر در دوره های کوتاه­تر می­باشند. بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) با توانایی تشخیص ریسک نقاط مختلف، فرایند های بازرسی مربوط به هر مولفه را با در نظر گرفتن ریسک آن، در دوره زمانی مشخصی، ارائه می­کند. این موضوع باعث باعث کاهش ریسک های تهدید کننده و صرفه­جویی در منابع کاری و اقتصادی سیستم می­شود.

ورودی RBI داده های فنی سیستم (تاریخ نصب، نرخ خوردگی، کمترین ضخامت و …) و خروجی آن موقعیت تجهیز بر روی ماتریس و برنامه بازرسی مناسب جهت کاهش ریسک تجهیز می­باشد.